image_pdfimage_print

20 sierpnia 2018 r. nad zalewem w Sokółce odbyło się spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w czwartej edycji półkolonii „Wakacje w Mieście” zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Po godzinie 10 na plaży miejskiej w Sokółce strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzili pogadankę z zakresu bezpiecznego korzystania z kąpielisk i zaprezentowali techniki  działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi na temat ratownictwa wodnego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą.

Strażacy podczas pogadanki poinstruowali dzieci jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących przy użyciu sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedyczej. Następnie zaprezentowano i omówiono uczestnikom spotkania sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym. Nie lada atrakcją w upalny dzień okazała się rozstawiona przez strażaków kurtyna wodna.

W spotkaniu uczestniczyło około 45 dzieci wraz z opiekunami.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Greś, KP PSP Sokółka.