image_pdfimage_print

W ramach realizacji  projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym” 

Program szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym biologicznym radiologicznym nuklearnym i wybuchowym CBRNE

Zapytanie o przeprowadzenie szkolenia CBRN na stronę