image_pdfimage_print

 

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem szkolenia 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym

DROGOWE Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia

Program szkolenia w zakresie podstawowym z rat technicznego