Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych

W ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym” 

 Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia  POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA

Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie  podstwowym