image_pdfimage_print

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych” 

Program szkolenia transport towarów niebezpiecznych_

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia transport towarów niebezpiecznych.