image_pdfimage_print

Zamieszczamy do pobrania dokumenty dotyczące naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach:

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mońkach
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2
Oświadczenie kandydata o niewnoszeniu roszczeń do KP PSP – Załącznik nr 3
Zaświadczenie lekarskie – Załącznik nr 4
Podanie o przyjęcie do służby w PSP
Życiorys