image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

W ramach projektu LT-PL-2S-175 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego

3 – SZKOLENIA – ZAPYTANIE OFERTOWE

Program szkolenia – kierujący pracami podwodnymi

Program szkolenia – mlodszy nurek

Program szkolenia – nurek