image_pdfimage_print

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-2S -175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

wykonawcy artykuły papiernicze