image_pdfimage_print

Postępowanie unieważnione – uzyskana oferta przekroczyła wartość 30 tys. Euro. Po uzyskaniu zgody na przedłużenie realizacji projektu będzie ogłoszony przetarg łącznie na stanowisko i dostawę sprzętu wysokościowego.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R -008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na wykonanie stanowiska dydaktycznego z przeznaczeniem do szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.

Unieważnienie zapytania ofertowego – stanowisko wysokościowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie stanowiska

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 umowa

Załącznik nr 3 Projekt wykonawczy