image_pdfimage_print

W dniach 04 i 12 lipca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce dokonali wizytacji obozu harcerskiego w okolicach miejscowości Gruszki gm. Narewka.

Podczas pierwszego spotkania z harcerzami Stowarzyszenia Czarna Jedynka funkcjonariusz komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce dokonali rozpoznania terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia wymagań wynikających  z podpisanego  przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku. M. in. sprawdzono wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca bezpiecznego schronienia, dojazdy na teren obozowiska oraz działanie systemów łączności komórkowej pomiędzy opiekunem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce.  Ponadto w trakcie wizyty zapoznano uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru oraz przeprowadzono pogadankę z zakresu prewencji społecznej dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Podczas drugiego spotkania strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce przedstawili harcerzom sprzęt będący na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego, codzienną pracę strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Opracował: mł. asp. Marek Palenceusz.

Zdjęcia: sekc. Surel Adrian.