image_pdfimage_print

W dniach 2 i 10 lipca 2018 r. funkcjonariusz komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Sokółka wraz ze strażakami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadzili wizytacje obozów harcerskich.

W pierwszej połowie lipca br. na terenie powiatu sokólskiego w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowane zostały 2 obozy harcerskie:

  • na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „LUDMIROWO” w Zalesiu, gmina Sidra,
  • na terenie Bazy Harcerskiej „KAMIONEK” w Kamiennej Nowej, gmina Dąbrowa Białostocka.

Wizyty przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSP miały na celu rozpoznanie terenu obozów pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, min. dokonywano sprawdzenia wyznaczonych miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc bezpiecznego schronienia oraz dojazdów na teren obozowisk. Ponadto podczas spotkania:

  • zapoznano uczestników obozów ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru,
  • sprawdzono działanie systemów łączności radiowej i komórkowej pomiędzy komendantami obozów a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce,
  • w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono pogadanki z zakresu prewencji społecznej dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku,
  • zaprezentowano i omówiono sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych JRG Sokółka i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.
  • poinstruowano dzieci jak zachować się w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw występujących podczas wakacji oraz przypomniano zasady korzystania z numerów alarmowych 998 i 112.

Wizytacje obozowisk przez strażaków PSP oraz inne służby wynikają z podpisanego przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz.

Zdjęcia: st. kpt. Paweł Chudecki.