Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 23 stycznia  2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 36 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia

program z zakresu szkolenia wysokościowego