Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego ” Programu współpracy INTERREG V-A  Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

Zapytanie o przeprowadzenie szkolenia  Towary niebezpieczne

Program szkolenia transport towarów niebezpiecznych_