image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 9 lipca 2014 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego ” Programu współpracy INTERREG V-A  Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

Zapytanie o przeprowadzenie szkolenia  Towary niebezpieczne

Program szkolenia transport towarów niebezpiecznych_