image_pdfimage_print

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -009  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego ” Programu współpracy INTERREG V-A  Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia

Zapytanie o przeprowadzenie szkolenia

Program szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym biologicznym radiologicznym nuklearnym i wybuchowym