Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

Zapytanie o przeprowadzenia szkolenie

Program szkolenia specjalistycznego kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną