image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że wpłynęła jedna oferta przekraczająca wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 lipca 2006 roku w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie o zamówienie zostało zakończone.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-1 -008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń ” Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe oraz program szkolenia:

Zapytanie o przeprowadzenia szkolenie

Program szkolenia specjalistycznego kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną