image_pdfimage_print

27 i 28 czerwca 2018 r. w Marijampole na Litwie odbyło się strażackie seminarium poświęcone działaniom ratowniczym na drogach i szlakach kolejowych. Przedsięwzięcie było częścią realizowanego wspólnie przez polskich i litewskich ratowników projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Organizatorem seminarium był Lider Projektu – Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampole. W seminarium uczestniczyli strażacy z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, obwodu marijampolskiego i alytuskiego. Udział w seminarium stanowił istotny element doskonalenia i wymiany doświadczeń polskich i litewskich strażaków w zakresie działań ratowniczych.