image_pdfimage_print

5 lipca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego PSP bryg.  Piotra Koszczuka z przedstawicielami gmin powiatu hajnowskiego. Tematem spotkania było przekazanie informacji nt. dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S powiatu hajnowskiego w sprzęt ratowniczy. Przedstawiono możliwości oraz korzyści, jakie niesie ze sobą program Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypracowano harmonogram poszczególnych etapów przygotowań do złożenia wniosków o dofinansowanie na sprzęt ratowniczy. Ponadto, przedstawiciele gmin uzyskali pomoc w zakresie poprawnego sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych oraz niezbędne informacje dotyczące zakresu sprzętowego, który może być objęty Funduszem Sprawiedliwości.

Dotacja celowa cieszy się dużym zainteresowaniem gmin powiatu hajnowskiego, które na spotkaniu zadeklarowały chęć przystąpienia do w/w programu z Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewidziano doposażenie wszystkich jednostek OSP typu S z powiatu hajnowskiego (24 jednostki).

Opracowanie: Grzegorz Sieliwonik, KP PSP Hajnówka

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka