Ogłoszenie o zamówieniu – materiały promocyjne

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektu LT-PL-2S-175  „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wykaz materiałów promocyjnych dla projektu: LT-PL-2S-175  „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań” 

Lp. Rodzaj zakupu Ilość
1 Plakaty 2
2 Koszulki promocyjne 80

 

Materiały winny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi poniżej i dostarczone do siedziby zamawiającego (Białystok, ul. Warszawska 3) do dnia 31 lipca 2018 roku. Zamawiający dokona odbioru dostarczanych materiałów i potwierdzi ten fakt w formie protokołu odbioru.

Wzornictwo materiałów powinno uwzględniać wymogi określone w podręczniku  Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020, dostępne pod adresem http://lietuva-polska.eu/pl/wdra_anie/promocja.html.

Dotyczy to w szczególności  wytycznych w zakresie komunikacji i oznakowania oraz zasad użycia logotypu programu. Na materiałach dodatkowo powinno zostać umieszczone logo Państwowej Straży Pożarnej – według szczegółowych wytycznych zamawiającego. Materiały powinny być zaprojektowane i wykonane w spójnej dla projektu kolorystyce – do uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie materiałów promocyjnych oznakowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

Szczegółowe wymogi odnośnie jakości materiałów:

  • Plakaty – format min. A3, druk 4+0 CMYK, papier min 200g, technologia druku certyfikowana certyfikatami ECOLOGO i GREENGUARD, odporność wydruku na warunki atmosferyczne min. 4 lata;
  • Koszulki promocyjne – wykonana w 100% z bawełny, kolor lub wzornictwo zgodne z kolorystyką wybraną dla projektu, gramatura minimalna 200g/m2, podwójne szwy, wzmacniający pasek na ramionach, korpus bez szwów, nadruk na lewym ramieniu full kolor w technologii zapobiegającej wypieraniu i wybarwianiu;

Płatność za materiały promocyjne na podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawieniu faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

Oferty zawierające cenę brutto całościową oraz jednostkową dla poszczególnych pozycji zamówienia projektu należy przesłać do dnia 13 lipca 2018 roku na adres poczty elektronicznej b.abramowicz@straz.bialystok.pl. Dodatkowo do oferty na żądanie zamawiającego należy dostarczyć do jego siedziby (Białystok, ul. Warszawska 3) do okazania prototypy poszczególnych produktów.

Sprawę zamówienia prowadzi kpt. Barbara Abramowicz  – tel.: 85 670 27 86.