image_pdfimage_print

Okres wakacyjny to między innymi czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Aby dbać o ich bezpieczeństwo strażacy podejmują szereg działań niwelujących potencjalne skutki niebezpieczeństw występujących w miejscach letniego wypoczynku. Szczególnymi obiektami podlegającymi ponad standardowej kontroli ze strony straży pożarnej są miejsca obozowania i biwakowania, w szczególności wykorzystywane przez harcerzy. Jeszcze w czerwcu zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji harcerskich, na których zostały przekazane informacje o sposobach organizacji bezpiecznego wypoczynku pod namiotami. W toku rozmów uzgodniono także zasady współpracy usprawniające zarówno weryfikację przygotowania do przyjęcia dzieci w miejscach obozowania jak i wymianę informacji o potencjalnych niebezpiecznych sytuacjach w trakcie wypoczynku.

Obozowiska i miejsca biwakowania oprócz standardowych opinii straży pożarnej, które wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie w wypoczynku dzieci i młodzieży, są objęte także dodatkową kontrolą strażaków realizowaną w pierwszym dniu turnusu. Służy ona nie tylko zweryfikowaniu czy rzeczywiste warunki organizacyjne odpowiadają tym deklarowanym w dokumentacji, ale przede wszystkim są okazją do zapoznania kadry i uczestników z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Strażacy sprawdzają także jakie są możliwości szybkiego przekazywania informacji o potencjalnie niebezpiecznych zjawiskach dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na obozie. To odpowiednio wcześniejsze ostrzeżenie o nadchodzącej burzy czy tez nawałnicy jest kluczowym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia groźnych  skutków takich zjawisk.

Z punku widzenia rodziców wysyłających dzieci na wszelkie formy wypoczynku, w tym w szczególności na obozowiska namiotowe ważne jest, że każda forma zorganizowanego prawidłowo i spełniająca wymogi bezpieczeństwa wypoczynku jest zarejestrowana i dostępna do wglądu w centralnej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://wypoczynek.men.gov.pl/.