image_pdfimage_print

30 czerwca 2018 roku egzaminem zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hajnowskiego. Było to kolejne szkolenie realizowane przez tut. Komendę zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. trwające w terminie od 18 maja do 30 czerwca 2018 roku. Na kurs zakwalifikowało się 37 strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu hajnowskiego. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez strażaków w formie samodzielnej nauki metodą nauczania na odległość oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone na bazie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce w systemie weekendowych zjazdów. Zakończeniem zajęć praktycznych był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach. Szkolenie ukończyło 21 strażaków z jednostek OSP powiatu hajnowskiego, a tym samym zdobyli oni uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Opracowanie: kpt. Mariusz Kobać, KP PSP Hajnówka

Zdjęcia: mł. ogn. Karol Wasiluk, KP PSP Hajnówka