image_pdfimage_print

20 czerwca 2018 r. na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego „WILCZEWSCY” w Białousach przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających powiatu sokólskiego.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej służb i podmiotów do prowadzenia działań na wypadek powstania zdarzeń na terenach wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Podczas ćwiczeń doskonalono możliwości prowadzenia działań przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego podczas zdarzeń masowych na obiektach mieszkalnych do tymczasowego przebywania pracowników sezonowych.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z pomieszczeń zlokalizowanym w kompleksie mieszkalnym dla pracowników sezonowych na terenie gospodarstwa ogrodniczego w Białousach powstaje pożar, który rozprzestrzeniając się stwarza zagrożenie dla dużej ilości osób. W trakcie ewakuacji dochodzi do wybuchu butli z gazem propan-butan. Na wskutek zdarzenia poszkodowanych zostaje 15 osób – większość z nich z licznymi poparzeniami i urazami znajduje się przed budynkiem, pozostałe zostają uwięzione wewnątrz zagrożonych pomieszczeń.
Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie ugasić pożar obiektu oraz udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy wszystkim osobom poszkodowanym. Z uwagi na dużą ilość rannych zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek masowy, w związku z powyższym konieczne było wdrożenie procedury segregacji wstępnej poszkodowanych TRIAGE oraz zadysponowania do zdarzenia przyczepy ze sprzętem medycznym do zdarzeń masowych i mnogich znajdującej się na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia w/w sprzętu utworzono punkt medyczny do którego ewakuowano osoby poszkodowane ze strefy zagrożenia, przeprowadzano segregację wtórną, udzielano niezbędnej pomocy medycznej oraz określano priorytety transportowe. W zakresie zabezpieczenia dróg dojazdowych oraz miejsca zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z Policją.
Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych – zasymulowano sytuacje w których jedna z osób poparzonych wskakuje do zbiornika wodnego i unosi się na wodzie przytrzymując drewnianą belkę, kolejna osoba poszkodowana w trakcie ewakuacji wpada pod jadącą maszynę rolniczą i zostaje uwięziona pod kołem, a pracownik prowadzący podczas powstania zdarzenia prace remontowe na dachu obiektu – w wyniku wybuchu traci przytomność i pozostaje na dachu. Powyższe założenia wymagały od jednostek ochrony przeciwpożarowej podjęcia działań specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego oraz technicznego. W trakcie ćwiczeń sprawdzano również przygotowanie ratowników do zabezpieczenia lądowiska i przyjęcia śmigłowca HEMS na miejscu gminnym nr BSK 2A w miejscowości Białousy.
W ćwiczeniach udział brało 9 zastępów z JRG Sokółka, Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, KW PSP Białystok, OSP KSRG Janów, Korycin, Suchowola, Stara Kamionka, Stara Rozedranka – łącznie 41 ratowników, a także 2 partole Policji. Pozorację osób poszkodowanych podczas ćwiczeń zapewnili uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Sokółce.
Po zakończonych manewrach zorganizowano szkolenie strażakom PSP i OSP biorącym udział w ćwiczeniach, które obejmowało:
zapoznanie z możliwościami taktyczno – technicznymi przyczepy do działań w wypadkach mnogich i masowych znajdującej się na wyposażeniu KW PSP Białystok,
zapoznanie z możliwościami taktyczno – technicznymi urządzenia tnąco – gaszącego COBRA znajdującego się na wyposażeniu Gospodarstwa Ogrodniczego „Wilczewscy” w Białousach o powierzchni około 1500 ha, zajmującego się uprawą borówki amerykańskiej.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: mł. bryg. Mariusz Miszkin, st. kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka.