image_pdfimage_print

12 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyło się spotkanie komendanta miejskiego z pracownikami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin i miast z terenu powiatu łomżyńskiego.
Spotkanie poświęcone było przekazaniu informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa podlaskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
Opracowanie : st. asp. Hanna Cieślewska
Zdjęcia: kpt. Radosław Koszykowski