image_pdfimage_print

W sobotę 5 maja 2018 r. o godz. 17:00 odbyła się uroczystość Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Zambrowie – najważniejszego święta dla każdego funkcjonariusza, zarówno zawodowego jak i ochotnika. Miała ona miejsce na Placu przed Zespołem Szkół Nr 1  im. gen. Stefana Roweckiego ‚Grota’ w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego

Tegoroczne obchody swoją obecnością uświetnili:

  • Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,

a także Podlaska Kompania Honorowa PSP, poczty sztandarowe, licznie zgromadzeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, władz samorządowych, kościoła oraz mieszkańcy powiatu zambrowskiego.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od złożenia meldunku dla Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego przez Dowódcę Uroczystości mł. bryg. Adama Wysmułka. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej, odegrano hymn narodowy, po czym głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski, witając przybyłych gości.

W pierwszej części obchodów odniesiono się do nominacji na stopień nadbrygadiera, jaką wcześniej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy otrzymał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt. Panu Generałowi złożono liczne gratulacje, życzenia oraz wręczono okolicznościowe prezenty upamiętniające ten ważny dla podlaskich strażaków dzień.

Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania wszystkim strażakom za dotychczasową służbę, trud włożony w rozwój ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu i złożenia życzeń wszelkiej pomyślności na najbliższy rok. Głos zabrali Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz władze samorządowe powiatu zambrowskiego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń strażakom oraz osobom zaprzyjaźnionym, na których wsparcie i pomoc Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna powiatu zambrowskiego zawsze mogła liczyć.

Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów, podczas której można było w pełni dostrzec profesjonalizm i piękno formacji jaką jest Straż Pożarna.