image_pdfimage_print

4 maja 2018r. był dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, dniem wyjątkowym, odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Wydarzenie to związane jest z przypadającym w tym dniu świętem św. Floriana – patrona strażaków. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele p.w. św. Anny w Kolnie, którą celebrował dziekan kolneński ks. kan. Stanisław Uradziński, ks. Wojciech Stefaniak, ks. kpt. Wojciech Ejsmont kapelanem podlaskich strażaków, ks. Radosław Kubeł wraz z przybyłymi księżmi z całego powiatu kolneńskiego. Mszę św. uświetniła obecność przybyłych gości w osobach: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego, Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Piotra Pietraszko, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh. Zenona Białobrzeskiego, władze samorządowe reprezentował Starosta Kolneński Pan Stanisław Wiszowaty wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kolneńskiego wraz z Przewodniczącymi Rady, Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Artur Żebrowski, Dyrektor Szpitala Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyna Dobrołowicz, Nadleśniczowie Nadleśnictwa Nowogród oraz Łomża, emeryci pożarnictwa oraz inni zaproszeni goście. W uroczystości brała udział również Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Pawła Podeszwika oraz mażoretki pod kierownictwem pani Beaty Skrodzkiej. Tuż po mszy świętej nastąpiło przejście orkiestry, pododdziałów funkcjonariuszy PSP i OSP, członków Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży oraz Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, pocztów sztandarowych a także zaproszonych gości, na plac obok kościoła, gdzie rozpoczęła się główna uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowi na Sejm RP Panu Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości młodszego brygadiera Adama Trzonkowskiego, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Następnie odbyło się przywitanie przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie brygadiera Pawła Pupka który podziękował strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolneńskiego. W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Piotr Pietraszko.
W trakcie uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz przyznanie wyróżnień kolneńskim strażakom. Zostały one wręczone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm RP pana Jarosława Zielińskiego oraz Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Pietraszko.
Brązowym medalem „Za długoletnią służbę” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odznaczony został aspirant. Banach Józef Adam.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej dla aspiranta Andrzeja Pietruszki i młodszego aspiranta Roberta Zachłowskiego.
Tego dnia nie obyło się również bez awansów w stopniach służbowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień kapitana dla młodszego kapitana Duda Sylwester oraz stopień młodszego kapitana dla aspiranta Banach Józef Adam.
Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi Andrzejowi Pietruszka.
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
ogniomistrza – mł. ogn. Góralczyk Sylwester, mł. ogn. Podlaski Karol, mł. ogn. Sielawa Grzegorz.
młodszego ogniomistrza – st. sekc. Bałdyga Adam, st. sekc. Bazydło Maciej, st. sekc. Biedrzycki Marcin, st. sekc. Dudziński Paweł, st. sekc. Kosk Tomasz, st. sekc Rogiński Wojciech, st. sekc. Skrodzki Łukasz, st. sekc. Załęcki Łukasz
starszego sekcyjnego – sekc. Bagiński Paweł, sekc. Sikora Łukasz.
Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Staży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał starszy kapitan Arkadiusz Obrycki.
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Dnia Strażaka za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną dla
mł. asp. Duda Adam.
Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie łodzi ratowniczej Marims 500 Komendzie Powiatowej PSP w Kolnie, która została zakupiona w całości ze środków z budżetu państwa. Uroczystego przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Piotr Pietraszko. Poświęcenia łodzi dokonał dziekan kolneński ks. kan. Stanisław Uradziński, ks. kpt. Wojciech Ejsmont kapelanem podlaskich strażaków.
W trakcie uroczystości nastąpiło również uroczyste przekazanie porozumienia o współpracy pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, a Grupą Ratownicza „Nadzieja” Kolno będącą terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży reprezentowaną przez druha prezesa OSP Grupy Ratowniczej Nadzieja ks. Radosława Kubeł.
Wręczenia porozumień dla kierowników obu jednostek formalnie nawiązujących współpracę dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Piotra Pietraszko.
Uroczysty apel zakończyły przemówienia zaproszonych gości, a podsumowania obchodów powiatowego Dnia Strażaka dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński. Po podsumowaniu nastąpił przemarsz pododdziału i wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości.
Tekst: mł. bryg. Tomasz Sielawa – Oficer prasowy KP PSP Kolno.
Zdjęcia: dh Kamil Jarzyło, kpt. Sylwester Duda.