Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja o godz. 800 odbyły się przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach obchody z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Apel rozpoczął Dowódca Uroczystości poprzez złożenie meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Mońkach. Następnie odegrano hymn i wywieszono na maszcie biało-czerwoną flagę, oddając tym samym cześć barwom narodowym. Komendant Powiatowy PSP odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP. Końcowym elementem było odczytanie rozkazu dziennego Dowódcy JRG PSP i złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości.

W obchodach udział wzięli: Kadra kierownicza i funkcjonariusze KP PSP w Mońkach, Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, Dowódca uroczystości, Poczet sztandarowy, Poczet flagowy, Pododdział towarzyszący złożony z funkcjonariuszy KP PSP.  Na myśl nasuwają się słowa, które wyraził Henry Ward Beecher: ” Patrząc na flagę państwową dociekliwy umysł widzi nie tylko flagę, lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladze przede wszystkim formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu, który ją używa”.

 

Opracował: mł.bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: st.sekc. Marcin Borkowski – KP PSP Mońki