image_pdfimage_print

25 kwietnia 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łomżyńskiego, które ukończyło 51 druhów (w tym 2 druhny) tj. 22 osoby z OSP KSRG oraz 29 osób z OSP spoza KSRG. Dopuszczeniem do egzaminu końcowego było uczestnictwo w zajęciach oraz odbycie zajęć praktycznych w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności podczas działań ratowniczo – gaśniczych, prowadzenia łączności
oraz kierowanie ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Opracowanie:  st.kpt. Kalinowski Andrzej
Zdjęcia: st. kpt. Milewski Krzysztof