image_pdfimage_print

W dniach 17 – 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 2 w Białymstoku odbyło się szkolenie – w ramach doskonalenia zawodowego (na trzech zmianach służbowych) – członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „BIAŁYSTOK” z zakresu zasad postępowania i identyfikacji zagrożeń radiacyjnych.

Szkolenie było podzielone na 3 bloki tematyczne :

  1. Zasady postępowania jednostek ochrony ppoż. w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, wraz prezentacją podstaw radiacji i ochrony radiologicznej.
  2. Zasady identyfikacji i rozpoznania zagrożeń radiacyjnych, procedury postępowania, zasady bezpieczeństwa itp.
  3. Praktyczne ćwiczenia z zakresu rozpoznawania i identyfikacji zagrożeń radiacyjnych na terenie JRG 2.

 

Zajęcia prowadzili specjaliści z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.