image_pdfimage_print

13 kwietnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz bezpieczeństwa na drogach krajowych województwa podlaskiego. Sygnatariuszami dokumentu byli: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. Jarosław Wendt, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Wojciech Borzuchowski oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku  Elżbieta Urwanowicz.

Porozumienie określa ogólne zasady współpracy Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku  oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,  mające na celu poprawę:

 • stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych województwa podlaskiego;
 • systemu przepływu informacji na temat zagrożeń;
 • współdziałania podczas zdarzeń drogowych.

Zakres współpracy pomiędzy Oddziałem GDDKiA i Komendą Wojewódzką PSP obejmuje w szczególności:

 • wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji na drogach krajowych ze szczególnym uwzględnieniem: przejezdności, stanu technicznego dróg krajowych oraz lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych;
 • wymianę informacji o zaistniałych zdarzeniach drogowych oraz innych utrudnieniach w ruchu drogowym na drogach krajowych;
 • współdziałanie podczas zdarzeń drogowych w ramach uprawnień przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w celu zminimalizowania zagrożeń i utrudnień w ruchu;
 • podejmowanie działań mających na celu eliminowanie czynników wpływających na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa na drogach krajowych;
 • nieodpłatną wymianę posiadanych danych dotyczących stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych;
 • współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratowniczych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi;
 • wymianę informacji przy organizowaniu przejazdów kolumn PSP oraz innych służb ratowniczych po drogach krajowych;
 • udział w uzgadnianiu Wojewódzkiego Planu Ratowniczego Województwa Podlaskiego oraz planów działań ratowniczych (PDR) dla poszczególnych odcinków dróg krajowych na obszarze woj. podlaskiego.