image_pdfimage_print

6 kwietnia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Klimaszewnicy odbyło się podsumowanie projektu „Strażak SAM w grafice” realizowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach konkursu „Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych”.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia krótkiej prezentacji multimedialnej podsumowującej całe przedsięwzięcie. Wśród uczestników obecni byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Klimaszewnicy, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie oraz partnerzy projektu: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Komenda Powiatowa Policji w Grajewie i Urząd Gminy w Radziłowie. Następnie rozstrzygnięto konkurs prac tworzonych na warsztatach graficznych, z których najlepsze zostały nagrodzone, a laureaci otrzymali tablety oraz zestawy upominków.
W ramach projektu zrealizowano:
warsztaty graficzne liczące 24 godziny, na których dzieci uczyły się obsługi programów graficznych pod okiem wykwalifikowanej trenerki, a na zakończenie zajęć dzieci przygotowały prace konkursowe;
zajęcia edukacyjne liczące 12 godzin w zakresie zagrożeń: ogień, woda, powietrze, ziemia i pierwszej pomocy dla dzieci i ich rodzin prowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie;
zajęcia edukacyjne dla rodziców pod hasłem „Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci?” prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie;
wspólne czytanie książki z serii „Strażak Sam” przez zaproszonych gości: zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. kpt. Arkadiusza Lichotę i przewodniczącą Rady Gminy Radziłów panią Elżbietę Klimaszewską.
Ponadto w ramach projektu każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych
i dydaktycznych, zestaw gadżetów odblaskowych zapewniających widoczność na drodze (kamizelki, breloki oraz opaski) i książkę z serii „Strażak SAM”
Wartość projektu dla 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy w wieku 5-9 lat oraz ich rodziców wyniosła 12 290,00 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 8 700,00 zł. Wkład własny w kwocie 3 590,00 zł. stanowiły prace wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie oraz partnerów.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie