image_pdfimage_print

W pierwszym kwartale 2018 roku kierownictwo oraz kadra oficerska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w obecności druhen i druhów wizytowali jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Ogółem wizytacją objęto 34 jednostki typu „S” i typu „M”, w czasie których zapoznano się m.in. ze stanem technicznym strażnic i posiadanego sprzętu.
Spotkania robocze były również okazją do poruszenia tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, zapewnieniem gotowości operacyjnej pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także omówieniem zagadnień dotyczących zakupów sprzętu i prac remontowych zrealizowanych w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji celowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Środki finansowe w łącznej wysokości 443 697,00 zł. otrzymało 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu, które zostały wydatkowane w następujący sposób:
dofinansowanie w wysokości 46 360,00 zł. pochodzące ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na remonty strażnic, zakupy sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu łączności radiowej, agregatu prądotwórczego, sorbentów i neutralizatorów;
dotację celową w wysokości 397 337,00 zł. pochodzącą ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono dla 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na remonty strażnic
i zapewnienie gotowości bojowej, w tym zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcie: archiwum KP PSP w Grajewie