image_pdfimage_print

4 kwietnia 2018 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wpłynęła informacja, że na Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy doszło do wycieku metanolu z zaworu cysterny kolejowej.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano natychmiast dwa zastępy z JRG Sokółka, dwa z OSP KSRG Kuźnica, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego poziomu B z KM PSP Białystok oraz samochód rozpoznawczo – ratowniczy z KP PSP w Sokółce z Komendantem Powiatowym PSP oraz Zastępcą Dowódcy JRG w Sokółce.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Kuźnica stwierdzono stojący równolegle do ulicy Kościuszki skład cystern kolejowych wraz z lokomotywą w odległości około 80 m od najbliższych zabudowań. Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie stwierdził widocznych oznak wycieku – działania OSP polegały na wyznaczeniu 100 metrowej strefy bezpieczeństwa od strony miejscowości Kuźnica. Przystąpiono jednocześnie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W wyniku rozpoznania nie stwierdzono osób poszkodowanych. Następnie wprowadzono 2 ratowników w ubraniach ochronnych – chemicznych do strefy zagrożenia w celu lokalizacji miejsca wycieku. Jednocześnie rozstawiono kurtyny wodne od strony ul. Kościuszki. Dodatkowo wysłano 2 ratowników w aparatach OUO w celu zabezpieczenia strefy 100 m i sprawdzenia obszaru po drugiej stronie torowiska. Rota działająca w strefie zagrożenia po sprawdzeniu składu nie stwierdziła widocznych rozszczelnień. Ustalono, że wyciek miał miejsce na zaworze spustowym, który został dokręcony przed przybyciem JOP. Wykonano pomiary przy użyciu eksplozymetru całego składu 33 wagonów – wynik negatywny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia SGRChem Białystok dalsze działania polegały na wprowadzeniu 2 ratowników w ubraniach ochronnych – chemicznych do strefy zagrożenia i dokręceniu zaworu oraz śrub flanszy zaworu spustowego. Wykonane ponowne pomiary nie wykazały występowania niebezpiecznych stężeń. Na czas prowadzonych działań ruch na linii kolejowej został wstrzymany. O zdarzeniu powiadomiono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W działania udział brało 8 zastępów straży, Straż Graniczna, Policja, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, PKP PLK, przedstawiciele przewoźnika.
Opracowanie: st. kpt. Artur Kuczyński, KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka

Wyciek Kuźnica