image_pdfimage_print

25 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego, do którego przystąpiło łącznie 39 druhen i druhów spośród 41 uczestników szkolenia. Jednym z kryteriów dopuszczenia do egzaminu końcowego było uczestnictwo w zajęciach oraz odbycie zajęć praktycznych w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku. W skład kadry dydaktycznej wchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Zajęcia z zakresu kierowania ruchem drogowym przeprowadził funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie asp. sztab. Mariusz Nitkowski.
Zgodnie z obowiązującym programem szkolenia na realizację procesu dydaktycznego przewidziano 126 godzin lekcyjnych, w tym na zajęcia teoretyczne przeznaczono 59 godzin, natomiast na zajęcia praktyczne poświęcono 67 godzin. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu, prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu grajewskiego było pierwszym z kilku zaplanowanych szkoleń w 2018 roku.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Grajewie