image_pdfimage_print

23 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej ma na celu propagowanie wśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu podzieleni na trzy kategorie wiekowe mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W eliminacjach powiatowych poprzedzonych zmaganiami szkolnymi i gminnymi wzięło udział 60 uczniów reprezentujących placówki oświatowe 8 gmin oraz powiatu sokólskiego. Uczestników turnieju przywitał st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce oraz Druh Franciszek Budrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce wraz z organizatorami konkursu.
Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6):
1. Sylwia Sapkowska – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.
2. Krzysztof Marcinkiewicz – Szkoła Podstawowa w Korycinie.
3. Damian Lewicki – Szkoła Podstawowa w Boguszach.
4. Adrian Hawrylik – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.
5. Klaudia Nasiadko – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.
6. Gabriela Grabowiecka – Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej.
II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum i klasy 7 szkół podstawowych):
1. Patryk Horczak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce.
2. Rafał Pyłko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce.
3. Tomasz Tumiel – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy.
4. Krzysztof Boruch – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.
5. Michał Misarko – Gimnazjum w Suchowoli.
6. Oliwia Ryszkiewicz – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.
III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):
1. Mateusz Czarkowski – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
2. Patryk Słucki – Zespół Szkół w Sokółce.
3. Klaudia Greś – Zespół Szkół w Sokółce.
4. Patrycja Kozioł – Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.
5. Mateusz Ponikwicki – Zespół Szkół w Sokółce.
6. Dominika Sutuła – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
W/w osoby otrzymały cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOG. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki zakupione przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom zmagań wręczył Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski, Druh Franciszek Budrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce oraz st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce.
Wszyscy uczestnicy zmagań mieli również możliwość zwiedzenia strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce oraz zregenerowania sił wyrobami ciastkarskimi ufundowanymi przez Prezesa firmy Jaskółka Sp. z o.o. w Sokółce.
Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu. Testy eliminacji powiatowych znajdują się w zakładce „Dla Petenta / Konkurs OTWP”.
Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka.