image_pdfimage_print

14 marca 2018 r. w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku Podlaskim odbyła się zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”. Patronat honorowy nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym.

W akcji oddania krwi uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Łącznie w ramach akcji krew oddało 17 funkcjonariuszy z trzech formacji mundurowych.

Opracowanie: str. Piotr Olszewski
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Sawicki