image_pdfimage_print

5 marca 2018 r. w Zakładzie Mięsnym NETTER w Bielsku Podlaskim doszło do rozszczelnienia zewnętrznego zbiornika, w którym znajdował się amoniak. W tym czasie w budynkach zakładu nie przebywali pracownicy. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Działania strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ratownicy wyposażeni w aparaty powietrzne oraz detektor wielogazowy udali się na rozpoznanie szczegółowe w celu zbadania atmosfery. Wyznaczono strefę niebezpieczną oraz podano 2 prądy wody przy pomocy kurtyn wodnych. Ponadto zabezpieczono studzienki kanalizacyjne w celu wyeliminowania przedostania się wody do kanalizacji miejskiej.

Na miejsce zdarzenia przybyła również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Białegostoku. Działania strażaków z grupy chemiczno-ekologicznej polegały na sprawdzeniu skuteczności uszczelnienia. Ratownicy zabezpieczeni w specjalne ubrania i aparaty powietrzne wykonali pomiary wokół zbiornika i stwierdzili brak stężeń amoniaku. Podwyższone stężenie amoniaku stwierdzono w pomieszczeniu maszynowni. Po rozpoznaniu zlokalizowano drugi wyciek amoniaku na elektrozaworze po czym zakręcono zawory odcinające. Włączono wentylację wyciągową w maszynowni, pomieszczenie dodatkowo przewietrzono wentylatorem odymiającym.