image_pdfimage_print

4 marca 2018 roku na zalewie w Karpowiczach koło Suchowoli przeprowadzono ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej oraz OSP KSRG z terenu gminy Suchowola, tj.: OSP Suchowola, Czerwonka i Dryga.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono pod kierunkiem Zastępcy Dowódcy Zmiany z JRG Sokółka posiadającego szkolenie instruktora doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa lodowego. W trakcie zajęć zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczone zostało samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego, rzutki ratowniczej, drabin nasadkowych oraz deski ortopedycznej.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcia: OSP KSRG Suchowola.