image_pdfimage_print

23 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Zambrowie odbyła się uroczysta narada roczna, podsumowująca stan ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu zambrowskiego.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Pietraszko, Starosta zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta zambrowski Stanisław Rykaczewski, władze samorządowe miasta i poszczególnych gmin oraz przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych służb.

W pierwszej części spotkania Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski wspólnie ze swoim Zastępcą st. bryg. Mirosławem Jasionowskim podsumowali miniony rok pod kątem wyjazdowości Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Ponadto zaprezentowali obecny stan ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu zambrowskiego oraz nakreślili plany na rok 2018.

W drugiej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Pietraszko podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawił cele do realizacji w roku bieżącym. Władze samorządowe natomiast podziękowały za harmonijną współpracę i zadeklarowały dalsze wsparcie w rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu zambrowskiego.

Opracował: st. kpt. Paweł Jasiński, KP PSP Zambrów
Zdjęcia: portal zambrow.org