image_pdfimage_print

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowano odprawę roczną podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2017. Odprawa odbyła się dniu 21 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

W naradzie oprócz pracowników i funkcjonariuszy komendy, udział wzięli zaproszeni gościew osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta, Starosty Kolneńskiego – Stanisława Wiszowatego oraz przedstawicieli władz samorządowych w osobach Panów burmistrzów i wójtów.

Informację, obrazującą działalność kolneńskiej straży pożarnej za miniony rok w formie pokazu multimedialnego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Paweł Pupek. Z przeprowadzonej statystyki wynika, iż w 2017 roku na terenie powiatu kolneńskiego zanotowano ogółem 517 zdarzeń, w tym 93 pożary, 411 miejscowych zagrożeń oraz 13 alarmów fałszywych. Strażacy na miejscu zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 30 osobom przed przybyciem na miejsce zespołów państwowego ratownictwa medycznego. Straty materialne wyniosły 2.642.300 zł, natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 12.777.000 zł. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant podziękował strażakom, pracownikom i zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, omówił najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia kolneńskich strażaków w 2017 roku oraz przedstawił plany na 2018 rok. Podkreślona również została współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz z poza systemu, które wspierają swoimi działaniami jednostki PSP. Jednocześnie podkreślono bardzo dobrą współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć z jednostkami samorządowymi miasta i powiatu.

Następnie, głos zabrali: Podlaski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jarosław Wendt, który podsumował roczną działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego i jednocześnie przedstawił kierunki do realizacji w 2018 roku. Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty gratulując kolneńskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo–gaśniczych życzył, aby niedawno rozpoczęty rok był spokojniejszy od poprzedniego. Podkreślił jednocześnie rolę, jaką w systemie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pełni Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa
Zdjęcia: mł.kpt. Sylwester Duda