image_pdfimage_print

W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowała w dniach 9, 12 i 13 lutego br. ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa lodowego na zamarzniętych akwenach wodnych.

Ćwiczenia połączone były z pokazem oraz lekcją edukacyjną dla dzieci, młodzieży oraz będących z nimi nauczycielami ze szkół podstawowych w Ptakach, Stawiskach oraz Turośli. Zajęcia plenerowe dotyczyły wyboru bezpiecznego miejsca podczas zabaw zimowych, a także pokazanie mogących wystąpić zagrożeń na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Łącznie pokazy obserwowało około 90 dzieci i 10 nauczycieli.

Miejscem ćwiczeń był zalew w miejscowości Ptaki oraz Stawiski.

Aktualnie panująca aura pogodowa była świetną okazją do przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń. Co prawda tego typu wypadki z udziałem ludzi w naszym regionie zdarzają się  rzadko, ale nie brakuje jednak przykładów braku wyobraźni czy skrajnej nieodpowiedzialności. Niejednokrotnie ślizgawka na zamarzniętym zalewie czy stawie jest najlepszym miejscem na spędzenie wolnego czasu przez dzieci czy młodzież. W takich okolicznościach nietrudno o tragedię. Gdy już dojdzie do takiego wypadku, niezbędną okazuje się być interwencja strażaków. Natomiast aby mogła być skuteczna, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz ćwiczenia, które w ostatnich dniach realizowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kolnie wraz z druhami z OSP KSRG Turośl i Stawiski.

Zadaniem ćwiczących zastępów PSP i OSP było dotarcie do tonącego, znajdującego się w odległości około 20 m od brzegu, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, rzutki ratowniczej, koła ratunkowego. Dodatkowo zastosowano i pokazano, jak możemy pomóc używając drabin przenośnych oraz deski ortopedycznej.

W dalszej kolejności strażacy przećwiczyli samoratowanie oraz demonstrowali jak pomóc poszkodowanemu gdy nie mamy profesjonalnego sprzętu, używając do tego, jedynie gałęzi, linek, odzieży.

Na zakończenie strażacy przestrzegli najmłodszych uczestników ćwiczeń przed zabawą na zamarzniętych zbiornikach wodnych typu (stawy, zalewy) oraz udzielili wskazówek jak postępować na wypadek gdy jesteśmy świadkami tego typu zdarzeń.

Kolneńska straż pożarna pragnie podziękować dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych w Stawiskach, Turośli i Ptakach za chęć uczestnictwa w pokazie. Wyrażamy również nadzieję, że przeprowadzone ćwiczenia uświadomiły dzieciom i młodzież jakie niebezpieczeństwa wiążą się gdy korzystamy w okresie zimowym z zamarzniętych zbiorników wodnych.

Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Stawiski oraz Wójtowi Gminy Turośl za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na podległych im terenach oraz pomoc w organizacji pokazów ratowniczych.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Obrycki

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Trzonkowski