image_pdfimage_print

26 stycznia 2018 roku około godziny 9:15 do Stanowska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie mówiące o wyczuwalnym zapachu chloru w jednym z zakładów produkcyjnych przy ul. Władysława Raginisa w Białymstoku. Na miejsce niezwłocznie została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Białystok” oraz dwa zastępy z  Jednostki Ratowniczo –  Gaśniczej Nr 1.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeden z pracowników poinformował, że podczas pracy omyłkowo dolał do kwasu fosforowego podchlorynu sodu, skutkiem czego doszło do gwałtownej reakcji wydzielania się chloru. Jeszcze przed przybyciem JOP, natychmiast ewakuowały się wszystkie osoby z dwóch zakładów produkcyjnych znajdujących się w budynku – 35 osób. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały w pierwszej fazie na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, a następnie ograniczeniu wydzielania się chloru poprzez przykręcenie dekla zbiornika. Ratownicy stale mierzyli stężenie chloru na zewnątrz kompleksu budynków oraz w środku. Po ustabilizowaniu się reakcji wewnątrz zbiornika, wraz z głównym technologiem zakładu, podjęto decyzję o przemieszczeniu go na zewnątrz budynku, a następnie zobojętnieniu kwasu fosforowego wodorotlenkiem sodu. Te działania przyniosły zamierzony efekt, temperatura roztworu mierzona kamerą termowizyjną systematycznie się obniżała, a współczynnik pH zmieniał się w kierunku obojętnego. Po przewietrzeniu obydwu zakładów i uzyskaniu potwierdzenia skuteczności wentylacji, roty ponownie sprawdziły pomieszczenia w obiekcie.

W działaniach trwających 4 godziny udział brało 8 zastępów PSP, 29 strażaków oraz służby współdziałające: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna.

Opracowanie: st. asp. Tomasz Nikiforuk, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcie: mł. bryg. Piotr Raczkowski, KM PSP w Białymstoku