image_pdfimage_print

W związku z rozpoczętym okresem ferii zimowych w województwie podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce kontynuuje działania mające na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas zimowego wypoczynku.

 

W dniu 22 stycznia 2018 roku funkcjonariusz tut. Komendy w ramach kampanii „Bezpieczne Ferie 2018” spotkał się z dziećmi przebywającymi na półkoloniach „Ferie w Mieście” zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

W trakcie pogadanki z uczestnikami  omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobów zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami oraz sposobów alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia.

Podczas spotkania poruszono również szereg zagadnień związanych z zagrożeniami w życiu codziennym w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym:

  • omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla,
  • zapoznano ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym,
  • omówiono sposób postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia oraz zapoznano z numerami alarmowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 54 dzieci i 4 wychowawców.

29 stycznia 2018 roku zaplanowane jest kolejne spotkanie z uczestnikami II turnusu półkolonii „Ferie w Mieście”.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcie: OSiR Sokółka.