Podsumowanie 2017 roku

22 stycznia 2018 roku w Sali narad Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w MSWiA, Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także liczni przedstawiciele instytucji administracji rządowej i samorządowej naszego województwa oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP i dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych. Narada był połączona z podsumowaniem działalności podlaskich Policjantów.

W trakcie spotkania odbyła się uroczystość wręczenia aktów włączenia dla kolejnych dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (OSP Żebry – pow. grajewski, OSP Malinniki – pow. bielski). Jednostki zostały włączone do ksrg pod koniec 2017 roku. Wręczenia aktów dokonał wiceminister Jarosław Zieliński oraz  podlaski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt.

Do pobrania materiał podsumowujący (2,6 MB)

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Janowski, KW PSP w Białymstoku