image_pdfimage_print

18 stycznia 2018 roku w ramach kontynuacji kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce.

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W trakcie pogadanki z uczniami  klas
1 – 3 omówiono szereg zagadnień związanych z zagrożeniami w życiu codziennym wynikającymi między innymi z trwającego sezonu zimowego, w tym:

  • omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla,
  • zapoznano ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym,
  • omówiono sposób postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia oraz zapoznano z numerami alarmowymi,
  • wyświetlono filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa.

Ponadto w związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych i zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach – omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobów zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami oraz sposobów alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia.

W spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci i 8 wychowawców.

Jednocześnie strażacy wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej w ramach przygotowania do prowadzenia skutecznych działań z zakresu ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych, prowadzą w ramach zajęć doskonalenia zawodowego ćwiczenia  doskonalące umiejętności udzielania pomocy osobom zagrożonym, pod którymi załamał się lód.

Ponadto w ramach w/w ćwiczeń wspólnie z telewizją internetową Sokółka.TV przygotowano materiał filmowy dotyczący bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku pt. „Zamarznięte jezioro to nie plac zabaw”.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,

Zdjęcia: JRG Sokółka.