Czujniki tlenku węgla i dymu dla mieszkańców Sokółki

10 stycznia 2018 roku strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce wsparli władze samorządowe gminy Sokółka fachową wiedzą oraz pomocą podczas montażu autonomicznych czujników tlenku węgla i dymu w wybranych mieszkaniach na terenie miasta Sokółka.

Urząd Miejski w Sokółce w ramach poprawy bezpieczeństwa w sezonie grzewczym poprzez wyeliminowanie zagrożenia zatruć tlenkiem węgla i pożarów w budynkach socjalnych oraz komunalnych zakupił w pierwszym etapie ponad 80 tego typu urządzeń. Mają one za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu.

W ramach prowadzonych działań strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamontowali 16 autonomicznych czujników dymu i tlenku węgla w obiektach administrowanych przez samorząd gminny, przekazując również informację użytkownikom lokali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń ogrzewczych oraz zasadach użytkowania montowanych czujników.

Przeprowadzona akcja wpisuje się w ramy kampanii z zakresu prewencji społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność.”

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Greś, KP PSP Sokółka