Sejny – wizyta Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego

6 stycznia 2018 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wizytował jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Sejnach. Podczas wizyty obecny był również zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski.

Pan Minister spotkał się ze zmianą służbową, następnie zapoznał się ze stanem realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Cały projekt przewidziany jest na lata 2017-2018. Prace wykonane w 2017 roku to między innymi:

  • wyburzenie klatki schodowej
  • wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, oświetlenia oraz monitoringu
  • tynkowanie ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń
  • przebudowa oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz toalet
  • budowa magazynu ogólnego na potrzeby JRG
  • wymiana stolarki okiennej wraz w obróbką w świetlicy Komendy
  • wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w garażach

Łączny koszt wykonanych w 2017 roku robót opiewał na 558,13 tysięcy zł.

Opracowanie: st. sekc. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: Emilia Gryguć