Spotkania z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Hajnowskiego

W listopadzie i grudniu 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce bryg. Piotr Rybak oraz Jego Zastępca st. kpt. Grzegorz Bajko spotykali się w siedzibach remiz z Druhami  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hajnowskiego.

W spotkaniach brali udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”.  Podczas wizyt omówiono bieżące potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie poszczególnych gmin oraz powiatu. Przedstawiono wyniki inspekcji gotowości operacyjnych jednostek włączonych do KSRG przeprowadzonych w październiku i listopadzie b. r. oraz podsumowano działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych, szkoleń oraz ćwiczeń. Przedstawiono również  plany działania tut. Komendy na zbliżający się 2018 rok mające na celu stałe podnoszenie gotowości operacyjno – technicznej, doskonalenie funkcjonowania KSRG oraz zapewnienie  właściwego zabezpieczenia operacyjnego powiatu hajnowskiego we wszystkich dziedzinach ratownictwa przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Przypomniano uczestnikom spotkań o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań, a także konieczności spełnienia we wszystkich OSP wymogów dot. posiadania przez strażaków uczestniczących w akcji uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, badań lekarskich oraz szkoleń.