image_pdfimage_print

18 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00  w Białymstoku odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych województwa podlaskiego, w  którym uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński. W uroczystości udział wzięli również: komendant  główny PSP generał brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz liczni przedstawiciele służb, inspekcji i straży z terenu województwa.

W pierwszej części spotkania oprócz wielu serdecznych życzeń świątecznych i noworocznych, z rąk Wiceministra Jarosława Zielińskiego oraz obecnych szefów służb wybrani strażacy i policjanci otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody. W prezencie noworocznych komendant główny PSP  generał brygadier Leszek Suski wręczył nadzorującemu służby mundurowe w MSWiA wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu figurę Świętego Floriana patrona strażaków.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Janowski, KW PSP w Białymstoku