image_pdfimage_print

W listopadzie i grudniu 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Jego Zastępca spotykali się w siedzibach remiz z Druhami  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.

W spotkaniach uczestniczyło 294 druhów  z 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz 8 pozostałych jednostek OSP typu „S” i „M”. Podczas wizyt omówiono bieżące potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie poszczególnych gmin oraz powiatu sokólskiego, przedstawiono wstępne podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych, szkoleń oraz ćwiczeń. Przedstawiono również  plany działania tut. Komendy na zbliżający się 2018 rok mające na celu stałe podnoszenie gotowości operacyjno – technicznej, doskonalenie funkcjonowania KSRG oraz zapewnienie  właściwego zabezpieczenia operacyjnego powiatu sokólskiego we wszystkich dziedzinach ratownictwa przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Przypomniano uczestnikom spotkań o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań, a także konieczności spełnienia we wszystkich OSP wymogów dot. posiadania przez strażaków uczestniczących w akcji uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, badań lekarskich oraz szkoleń.

W ramach spotkania kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Sokółce podziękowało druhom OSP za współpracę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalnej społeczności.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjecia: OSP Janów, OSP Kuźnica.